Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
wtorek 7 kwietnia 2020  imieniny: Donata, Herman, Rufin
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
Program Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty
KORONA WIRUS


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Program Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020

Wyniki otwartego naboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu w zakresie realizacji projektu pn. Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną konkursy horyzontalne – nabór na OSI Nr naboru RPDS.06.01.01-IZ.00-02-163/1. D           Remont, przebudowa i wyposażenie
 infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomaganym: chronione, treningowe i wspierane skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie internetowej Gminy Góra na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu oferty złożyły następujące podmioty:

 1. Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy Gmin Góra- Niechlów- Wąsosz- 55 pkt.

Oferta spełniała wymagania formalne. Ocena merytoryczna przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.
Decyzją komisji z dn. 22 grudnia 2016 r. do wspólnej realizacji projektu wybrana została
 Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy Gmin Góra- Niechlów- Wąsosz

 

                                                                                          Burmistrz Góry

                                                                                     Irena Krzyszkiewicz

 

 

 

Wyniki otwartego naboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu w zakresie realizacji projektu pn. Przebudowa budynku byłego internatu w celu utworzenie placówki wsparcia- dzienny pobyt dla osób starszych. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną konkursy horyzontalne – nabór na OSI nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16 dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI typ A Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie internetowej Gminy Góra na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu oferty złożyły następujące podmioty:

 1. Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”- 38 pkt.
 2. Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy Gmin Góra- Niechlów- Wąsosz- 53 pkt.
 3. Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  

Oferty nr 3 nie spełniała wymagań formalnych. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.
Decyzją komisji z dn. 22 grudnia 2016 r. do wspólnej realizacji projektu wybrany został Partner
Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy Gmin Góra- Niechlów- Wąsosz oraz Górowskie Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”.

 

 

 

                                                                                         Burmistrz Góry

                                                                                     Irena Krzyszkiewicz

                                                                                                           

 

Gmina Góra ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. "Przebudowa budynku byłego Internatu”  planowanego do dofinansowania w ramachdziałania 6.1. A Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projektu polega na przebudowie budynku byłego internatu w celu utworzenia Przebudowie budynku byłego internatu w celu utworzenie placówki wsparcia- dzienny pobyt dla osób starszych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku lub pod numerami telefonu 65 544 36 24 i 65 544 36 47.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu
 • załącznik nr 2-  formularz oferty
 • Załącznik nr 3- oświadczenie

 
dokumenty do pobrania
 
Załączniki do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu 17.11.2016


Gmina Góra ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. "Przebudowa budynku byłego Internatu”  planowanego do dofinansowania w ramachdziałania 6.1. D Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projektu polega na przebudowie budynku byłego internatu w celu utworzenia w nim mieszkań chronionych skierowanych w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz opuszczających pieczę zastępczą.

Celem projektu jest wsparcie infrastruktury w powiązaniu z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej, w celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku lub pod numerami telefonu 65 544 36 24 i 65 544 36 47.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu
 • załącznik nr 2-  formularz oferty
 • Załącznik nr 3- oświadczenie

dokumenty do pobrania
 
Załączniki do ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu 17.11.2016
   
 


Uchwała nr XXVIII z dnia 5 sierpnia 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
Kierunki rozwoju gminy istotne z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych

 

Uchwała nr XXIX Rady Miejskiej Góry z dnia 29 września 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020

Lista planowanych_podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych


 


Uchwała zmieniająca Program Rewitalizacji

Zalacznik do uchwały

UCHWAŁA NR XXVIII_197_16.pdf

PR Góra_30_05_2016 popr 29_07_2016- tekst jednolity.pdf

Uchwała zmieniająca Program Rewitalizacji - załącznik.doc 


Poniżej prezentujemy Państwu uchwalony uchwałą nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 maja 2016 r.”Program Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020”, którzy przygotowany został przez Instytut Badawczy IPC z Wrocławia.

GPR Góra_30.05.2016


Protokół posiedzenia komisji konkursowej powołanej do oceny prac plastycznych w konkursie zorganizowanym w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020 pt. „Gmina Góra przed i po rewitalizacji.

Protokół wyników konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020


 

Od 09 maja 2016 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez Burmistrz Góry pn. „Gmina Góra przed i po rewitalizacji”. Konkurs potrwa do 16 maja 2016 r. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „ Gmina Góra przed i po rewitalizacji”. Prace należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki w swojej szkole, a następnie przekazać do Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej i został również przekazany do szkół. Zachęcamy do udziału!

 
dokumenty do pobrania
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO organizowanego w ramach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji dla gminy Góra na lata 2016


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020.

Konsultacje będą trwały od 9 do 18 maja 2016 r. Od dziś na stronie internetowej UMiG w Górze jest wyłożony do publicznego wglądu projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020 wraz z załącznikami oraz drukiem ankiety. To właśnie za jej pomocą można będzie składać uwagi i wnioski do niniejszego opracowania.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Góra do zapoznania się tym opracowaniem.

dokumenty do pobrania
 
Ankieta konsultacyjna
Zarzadzenie
GPR Góra 09.05.2016

 


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020.

Konsultacje będą trwały od 9 do 18 maja 2016r. Od tego właśnie czasu na stronie internetowej UMiG w Górze zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020 wraz z załącznikami oraz drukiem ankiety. To właśnie za jej pomocą można będzie składać uwagi i wnioski do niniejszego opracowania.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Góra do zapoznania się tym opracowaniem.

dokumenty do pobrania
 
Zarządzenie

 


Zakończył się trzeci, ostatni, warsztat z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto, Skarbnik Miasta i Gminy Góra Marek Balowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry, Naczelnicy wydziałów UMiG w Górze,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Program warsztatu skupiony był wokół podsumowania ustaleń i wniosków z poprzednich spotkań, opracowania analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, zatwierdzenie obszaru rewitalizacji i treści wizji, przyjęcie celów rewitalizacyjnych oraz opracowanie zadań rewitalizacyjnych. Warsztat moderowany był przez ekspertów z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia – mgr. inż. Marka Karłowskiego oraz dr. Przemysława Wołczka.

Klejnym etapem prac jest już tworzenie dokumentu, który nastepnie poddany zostanie konsultacjom społecznym.

LPR Gora warsztat III_06.04.2016


W ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Góra na lata 2016-2020, odbył się dziś drugi warsztat z udziałem Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz, Zastępcy Burmistrza Góry Andrzejem Rogalą, Sekretarza Miasta i Miny Góra Tadeusza Otto, Skarbnika Miasta i Gminy Góra Marka Balowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Góry Jerzego Kubickiego, Naczelników Wydziałów UMiG w Górze, radnych gminnymi oraz powiatowych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dyrektorami i kierownikami gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, zakładów pracy oraz mieszkańców.

Dzisiejsze spotkanie miało charakter podsumowujący przedstawioną na poprzednim warsztacie diagnozę gminy, przygotowaną przez Instytut Badawczy IPC, oraz skupienie się na zawężeniu obszaru, który miałby zostać objęty rewitalizacją przy założeniu, że nie może on przekroczyć 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców. W trakcie dyskusji i prac w podgrupach wypracowane zostały uszczegółowione cele do zrealizowania, a odnoszące się do wniosków z diagnozy, m.in. wyludnienia i niskiego poziomu przedsiębiorczości.

Trzeci warsztat skupi się już na wyborze konkretnego obszaru, który poddany zostanie rewitalizacji  oraz wizji, która będzie przyświecała całemu przedsięwzięciu.

dokumenty do pobrania
 
Karta projektu gmina Gora.doc


Informujemy, że w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbędzie się spotkanie dotyczące prac nad programem rewitalizacji dla miasta i gminy Góra na lata 2016-2020. Dokument ten ma za zadanie wskazać oraz wyprowadzić ze stanu kryzysowego obszar, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej oraz technicznej.

 

W procesie tworzenia dokumentu zabraknąć nie może mieszkańców miasta oraz gminy Góra, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w wyżej wymienionym spotkaniu.

 

dokumenty do pobrania
 
Zaproszenie

 


Zakończyła się pierwsza z trzech sesji warsztatowych dotyczących opracowywanego przez gminę Góra „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2016-2020”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Zastepca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Jerzy Kubicki, radni gminni i powiatowi, dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy Góry.

Celem dzisiejszego spotkania było zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji oraz przedstawienie wyników diagnozy gminy w pięciu obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym. Kolejnym punktem było omówienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami gminy, określenie stanów kryzysowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego, jak i przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

Pierwszą część warsztatów – przedstawienie celów, programu oraz zakładanych rezultatów – zaprezentował mgr inż. Marek Karłowski z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia. Kolejne tematy prezentacji przedstawione były przez dr. Przemysława Wołczka, również z Instytutu Badawczego IPC.

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował kilka faz:

 • Fazę prac przygotowawczych, która będzie obejmowała m.in. czynności związane z diagnozą obecnego stanu Gminy.
 • Fazę prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, tj.: m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do realizacji.
 • Fazę konsultacji społecznych mającej na celu poznanie oraz hierarchizację celów i potrzeb mieszkańców gminy – badania ankietowe.

Celem rewitalizacji jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. Efekty rewitalizacji to m.in.: poprawa warunków mieszkaniowych, poprawa bezpieczeństwa, spadek bezrobocia, rozwój lokalnego handlu i usług, dobry dostęp do przedszkoli i żłobków, wzmocnienie kapitału społecznego i więzi sąsiedzkich, atrakcyjne przestrzenie publiczne, ciekawe wydarzenia kulturalne i sportowe, miejsca integracyjnych spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

 

dokumenty do pobrania
 
Prezentacja - pierwszy warsztat


W roku 2013 zakończył się pierwszy etap rewitalizacji, który swoim zakresem objął teren miasta Góra. Przebiegał on zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Góra na lata 2007 – 2013, który stanowił podstawowy dokument planistyczny dla naprawy zdegradowanej tkanki miasta. Był dokumentem strategicznym, uwzględniającym zadania inwestycyjne, które znalazły się na tzw. obszarze zdegradowanym, a których realizacja przyczyniła się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Dokument ten był wówczas podstawowym opracowaniem dla ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2014 (RPO WD). Dzięki przeprowadzeniu pierwszego etapu rewitalizacji Gmina Góra pozyskała ponad 5 mln zł. Trwałym śladem tego etapu rewitalizacji są zrealizowane inwestycje, a do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • przebudowę Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Żeromskiego w Górze,
 • przebudowę Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Podwale w Górze,
 • iluminację kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze,
 • wykonanie monitoringu miejskiego,
 • przebudowę chodników, oświetlenie miejsc publicznych wraz z budową parkingu przy ul. Bojowników w Górze.

W związku z upływem okresu obowiązywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Góra na lata 2007 – 2013 oraz występowaniem dużych potrzeb naprawy przestrzeni miejskiej i wiejskiej, koniecznym jest opracowanie nowego dokumentu spójnego z dokumentami programowymi UE na lata 2014-2020. W świetle obowiązujących warunków finansowania w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD), projekty rewitalizacyjne będą mogły ubiegać się o dotacje, o ile będą ujęte w Gminnych Programach Rewitalizacji (GPR), uchwalonych przez rady gmin.

Biorąc pod uwagę znaczenie niniejszego opracowania, koniecznym jest zdiagnozowanie nowego obszaru wsparcia wraz z projektami, których realizacja pozwoli na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z wielopłaszczyznowego kryzysu. Zważywszy na konieczność udziału społeczności w tworzeniu tego dokumentu zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie.

Wystarczy nacisnąć na poniższy link by odpowiedzieć na pytania ankiety. Ankieta jest anonimowa.
 
http://platform-drb.com/CATI/index.php/325926/lang-pl

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
Protokół wyników konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
PR Góra_30.05.2016 popr 29.07.2016- tekst jednolity
Uchwała zmieniająca Program Rewitalizacji - załącznik
Uchwała zmieniająca Program Rewitalizacji
UCHWAŁA NR XXVIII_197_16.pdf
PR Góra_30_05_2016 popr 29_07_2016- tekst jednolity.pdf
Uchwała zmieniająca Program Rewitalizacji - załącznik.doc
Lista planowanych_podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Uchwała nr XXIX Rady Miejskiej Góry z dnia 29 września 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
Uchwała nr XXVIII z dnia 5 sierpnia 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Góra na lata 2016-2020
Kierunki rozwoju gminy istotne z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych
Uchwała zmieniająca Program Rewitalizacji
Zalacznik do uchwaly
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
kalendarium miesięczne

  
Online: 29 odwiedzin: 11300828
© 2005 - 2020 Góra. All rights reserved.