Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
środa 23 stycznia 2019  imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Wiadomości gminne | Kultura, oświata i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
Budżet Obywatelski
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Budżet Obywatelski

Zakończyła się druga edycja budżetu obywatelskiego gminy Góra. W tym roku do budżetu obywatelskiego wpłynęły dwa projekty: budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30m x 18m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem  przy ZSPiP w Ślubowie oraz budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej i Błotnej.

Do 29 lutego 2016 roku trwało głosowanie na zgłoszone zadania. W dniu 7 marca komisja ds. budżetu obywatelskiego zebrała i podliczyła wszystkie oddane głosy. W głosowaniu udział wzięło ogólnie 5228 osób z czego 210 głosów było nieważnych, natomiast ważnych głosów oddano 5018.

Na poszczególne zadania ważne głosy rozłożyły się następująco – na zadanie budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 30m x 18m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem  przy ZSPiP w Ślubowie oddano 2191 głosów, natomiast na zadanie budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej i Błotnej oddano 2827 głosów. Tym samym do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra na rok 2016 wybrano zostało zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wierzbowej i Błotnej”.

dokumenty do pobrania
 
Protokół


W dniach 29 stycznia oraz 1 lutego 2016 r. komisja ds. budżetu obywatelskiego gminy Góra w składzie:

Jerzy Maćkowski – przewodniczący

Jerzy Czech – członek

Katarzyna Jabłońska – członek

Marek Balowski – członek

Ryszard Szlafka – członek

Piotr Głowacki – członek

Leszek Szendryk – członek

Adam Szelążek – członek

po zapoznaniu się z zarządzeniem Burmistrza Góry z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego gminy Góra na rok 2016 z mieszkańcami, przystąpiła do weryfikacji  wszystkich wniosków złożonych przez mieszkańców w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

W trakcie prac komisji przyjęto dwa wnioski – złożony przez Roberta Brojka na budowę wielofunkcyjnego boiska przy szkole podstawowej w Ślubowie oraz Adama Chmiela na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej. Oba wnioski  spełniły wymogi formalne, merytoryczne oraz finansowe i zostaną poddane głosowaniu.

Głosować można tylko raz i tylko na jedno zadanie stawiając znak „X” na karcie do głosowania z lewej strony obok zadania, na które się głosuje. Głosować można tylko na kartach do głosowania dostępnych na stronie internetowej Gminy Góra oraz Punkcie Informacyjnym UMiG w Górze.

Aby karta do głosowania była ważna, wymaga własnoręcznego podpisu głosującego.

Karta do głosowania może być złożona osobiście w terminie określonym harmonogramem w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do godz. 24:00 ostatniego dnia głosowania na adres budzet.obywatelski@gora.com.pl w formie skanu oryginału podpisanej karty do głosowania w formacie zapisu .JPEG.

Głosowanie odbędzie się w dniach 2-29 lutego 2016 r.


BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Od dziś, czyli od 10 grudnia 2015 r., przez cały miesiąc można zgłaszać projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra na rok 2016. Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy mogą zdecydować na co w przyszłym roku wydać 200 tysięcy złotych, które są przeznaczone na ten cel i zapisane w budżecie na rok 2016.

Konsultacje społeczne – składanie wniosków trwa do 11 stycznia 2016 r.

JAKIE ZADANIA MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Zgłoszeniu podlegają jedynie zadania o charakterze inwestycyjnym, które mieszczą się w katalogu zadań własnych Gminy wynikających z art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Koszt inwestycji nie może przekroczyć 200 tys. złotych. Inwestycje powinny służyć poprawie życia mieszkańców Gminy Góra oraz odpowiadać ich potrzebom. Dotyczyć mogą m.in. infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, zieleni, porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, promocji miasta itp.

Zgłaszać można na przykład: budowę/przebudowę drogi, chodnika, oświetlenia, budowę boiska sportowego, parkingu, placu zabaw, miejsc do rekreacji, inwestycje związane z turystyką, promocją miasta itp.

JAKICH ZADAŃ NIE WOLNO ZGŁASZAĆ?

Przede wszystkim takich, które nie posiadają charakteru wydatków inwestycyjnych, tzn. ich wartość kosztorysowa nie przekracza 3 500 zł oraz których trwałość nie jest dłuższa niż 1 rok. Nie wolno również zgłaszać zadań, których wymagany budżet całkowity przekracza 200 tys. zł., nie są zadaniami własnymi Gminy, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, uchwalonymi programami, w tym w szczególności z Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego, prawami osób trzecich, w tym prawami własności oraz które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ZADANIE?

Prawo zgłaszania wniosku oraz udział w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie Gminy Góra, które są ujęte w stałym rejestrze wyborców.

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ ZADANIE?

Zadania można zgłaszać wyłącznie na wniosku zgłoszeniowym dostępnym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz na stronie internetowej: www.gora.com.pl w zakładce Budżet Obywatelski, w dniach od 10 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2016 r.

Wniosek zgłoszeniowy powinien być poparty podpisami co najmniej 500 osób ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Góra. Druk wniosku zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej Gminy Góra (www.gora.com.pl) w zakładce: Budżet Obywatelski oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze.

Wypełnione wnioski wraz z wykazem osób popierających wniosek należy składać – w terminie określonym harmonogramem –  w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze w godzinach pracy Urzędu.  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Informacji dotyczących procedury zgłaszania wniosków oraz głosowania udziela Sylwia Radoszko z Wydziału Finansów, pod nr. telefonu 655443613, w godzinach 7.30-15.30, e-mail: budzet.obywatelski@gora.com.pl.

Wszelkie informacje na bieżąco będą publikowane na stronie internetowej: www.gora.com.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

W przypadku pytań dotyczących konkretnych zadań inwestycyjnych, ich zgodności z obowiązującym prawem, z Planami Zagospodarowania Przestrzennego, a także wstępnego oszacowania kosztów realizacji zadania, można skorzystać z pomocy pracowników Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Górze codziennie w godzinach 14.30-15.30, pok. 113. Informacji udzielają Piotr Głowacki – naczelnik tel. 65 544 36 24 oraz Andrzej Popławski tel. 65 544 36 44.

KTO BĘDZIE WYBIERAŁ PROJEKTY POD GŁOSOWANIE?

Weryfikacji projektów pod względem formalno-prawnym dokona komisja powołana przez Burmistrza Góry. Do głosowania przedstawione zostaną jedynie zadania, które będą zgodne z zapisami „Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra na rok 2016”.

JAK GŁOSOWAĆ ?

Głosować można tylko raz i tylko na jedno zadanie stawiając znak „X” na karcie do głosowania z lewej strony obok zadania, na które się głosuje. Głosować można tylko na kartach do głosowania dostępnych na stronie internetowej Gminy Góra oraz Punkcie Informacyjnym UMiG w Górze.

Aby karta do głosowania była ważna, wymaga własnoręcznego podpisu głosującego.

Karta do głosowania może być złożona osobiście w terminie określonym harmonogramem w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do godz. 24:00 ostatniego dnia głosowania na adres budzet.obywatelski@gora.com.pl w formie skanu oryginału podpisanej karty do głosowania w formacie zapisu .JPEG.

KIEDY I  GDZIE GŁOSOWANIE ?

Głosowanie odbędzie się w dniach 2-29 lutego 2016 r. poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze lub przesłanie podpisanego skanu oryginału karty do głosowania na adres e-mail: budzet.obywatelski@gora.com.pl w formacie zapisu .JPEG.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Prawo udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkałe na terenie Gminy Góra, które są ujęte w stałym rejestrze wyborców.

KIEDY WYNIKI GŁOSOWANIA?

Wyniki głosowania poznamy 15 marca 2016 r. Będą one ogłoszone na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz w lokalnych mediach.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
Wniosek
Lista
Karta do głosowania


BUDŻET OBYWATELSKI 2015

Dziś zakończyło się liczenie i weryfikacja głosów oddanych na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra na rok 2015. Miło jest nam poinformować, że wynikiem głosowania do realizacji wybrane zostało zadanie pn. „Budowa kortu do tenisa ziemnego ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem i jego oświetleniem oraz przebudowa ściany do tenisa ziemnego”. W ramach tego zadania ma powstać kort tenisowy (w miejscu obecnego o powierzchni asfaltowej – kort tenisowy OKF Góra) o nawierzchni trawiastej wraz z oświetleniem, nowym ogrodzeniem i przebudową ścianki.

Łączna liczba głosów oddanych na to zadanie – 1050 (w tym na kartach do głosowania – 1017, za pośrednictwem ankiety internetowej 33).

Ogólna liczba głosów oddanych na wszystkie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Góra wyniosła 6 600 (nieważnych głosów 678).


WAŻNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GŁOSOWANIA PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTĄ WSZYSTKICH PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015, KTÓRA DOSTĘPNA JEST JAKO ZAŁĄCZNIK DO TEJ INFORMACJI. NASTĘPNIE PROSIMY O ZAZNACZENIE W ANKIECIE INTERNETOWEJ LUB KARCIE DO GŁOSOWANIA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE, JEDNEGO, ZADANIA.

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI


LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTA I PODDANA POD GŁOSOWANIE W RAMACH  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY GÓRA   

Poniżej prezentujemy listę projektów, które zostały przyjęte i poddane będą głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Góra 2015. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą listą przed przystąpieniem do głosowania za pomocą kart i ankiety internetowej.

WAŻNE: Wybieramy tylko jedno zadanie, na które oddajemy głos.

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI


LISTA ODRZUCONYCH PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATESKIEGO GMINY GÓRA NA ROK 2015

W załączniku prezentujemy listę tych zadań, które zostały odrzucone przez komisję weryfikacyjną wraz z uzasadnieniem.

LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH


W załączonym dokumencie prezentujemy zestawienie wniosków zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2015. Łącznie zgłoszonych zostało 31 zadań. Do 28 lutego będzie trwała weryfikacja wniosków przez komisję.

Zestawienie wniosków do budżetu obywatelskiego 2015


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Góry z dnia 13 lutego 2015 r. dziś, tj. 17.02.2015 r., miało miejsce posiedzenie komisji do spraw weryfikacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Gminy Góra na rok 2015.

Spotkanie komisji otworzyła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz dziękując powołanym członkom za przyjęcie zaproszenia oraz przedstawiając plan inwestycji Gminy, w skład którego wejdzie zadanie wybrane na podstawie złożonych wniosków.

W skład komisji wchodzą:

  • Jerzy Maćkowski - przewodniczący komisji
  • Adam Chmiel
  • Jerzy Czech
  • Katarzyna Jabłońska
  • Marek Balowski
  • Ryszard Szlafka
  • Piotr Głowacki
  • Leszek Szendryk

Do Urzędu Miasta i Gminy spłynęło 31 wniosków. Do 28 lutego będzie trwała weryfikacja wniosków przez komisję.


Od dziś czyli od 15 stycznia 2015 r. przez cały miesiąc można zgłaszać projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra na rok 2015. Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy mogą zdecydować na co w przyszłym roku wydać 200 tysięcy złotych, które są przeznaczone na ten cel i zapisane w budżecie na rok 2015.

Konsultacje społeczne – składanie wniosków trwa do 15 lutego br.

JAKIE ZADANIA MOŻNA ZGŁASZAĆ?

Zgłoszeniu podlegają jedynie zadania o charakterze inwestycyjnym, które mieszczą się w katalogu zadań własnych Gminy wynikających z art. 7. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Koszt inwestycji nie może przekroczyć 200 tys. złotych. Inwestycje powinny służyć poprawie życia mieszkańców Gminy Góra oraz odpowiadać ich potrzebom. Dotyczyć mogą m.in. infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, zieleni, porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, promocji miasta itp.

Zgłaszać można na przykład: budowę/przebudowę drogi, chodnika, oświetlenia, budowę boiska sportowego, parkingu, placu zabaw, miejsc do rekreacji, inwestycje związane z turystyką, promocją miasta itp.

JAKICH ZADAŃ NIE WOLNO ZGŁASZAĆ?

Przede wszystkim takich, które nie posiadają charakteru wydatków inwestycyjnych, tzn. ich wartość kosztorysowa nie przekracza 3 500 zł oraz których trwałość nie jest dłuższa niż 1 rok. Nie wolno również zgłaszać zadań, których wymagany budżet całkowity przekracza 200 tys. zł., nie są zadaniami własnymi Gminy, które stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, uchwalonymi programami, w tym w szczególności z Miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego, prawami osób trzecich, w tym prawami własności.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ ZADANIE?

Prawo zgłaszania wniosków mają osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie Gminy, które posiadają prawo wyborcze.

W JAKI SPOSÓB ZGŁOSIĆ ZADANIE?

Zadania można zgłaszać wyłącznie na wniosku zgłoszeniowym, dostępnym w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz na stronie internetowej: www.gora.com.pl w zakładce Budżet Obywatelski, w dniach od 15 stycznia 2015 r. do 15 lutego 2015 r.

Wypełnione i podpisane wnioski w wersji papierowej należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze, lub wysyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra z dopiskiem „BUDŻET OBYWATELSKI”. Wnioski można również składać drogą elektroniczną. W tym wypadku należy wypełniony wniosek przesłać  na adres e-mail: budzet.obywatelski@gora.com.pl

Wniosek zgłoszeniowy złożony w wersji papierowej lub drogą elektroniczną traktowany jest jako ostateczny, do którego nie można wnosić poprawek.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

Informacji dotyczących procedury zgłaszania wniosków oraz głosowania udziela Marta Kaczmarek z Wydziału Finansów, pod nr. telefonu 6554436 13, w godzinach 7.30-15.30, e-mail: budzet.obywatelski@gora.com.pl.

Wszelkie informacje na bieżąco będą publikowane na stronie internetowej: www.gora.com.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

W przypadku pytań dotyczących konkretnych zadań inwestycyjnych, ich zgodności z obowiązującym prawem, z Planami Zagospodarowania Przestrzennego, a także wstępnego oszacowania kosztów realizacji zadania, można skorzystać z pomocy pracowników Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Górze codziennie w godzinach 14.30-15.30, pok. 113. Informacji udzielają Piotr Głowacki – naczelnik tel. 65 544 36 24 oraz Andrzej Popławski tel. 65 544 36 44.

KTO BĘDZIE WYBIERAŁ PROJEKTY POD GŁOSOWANIE?

Weryfikacji projektów pod względem formalno-prawnym dokona komisja powołana przez Burmistrza Góry. Do głosowania przedstawione zostaną jedynie zadania, które będą zgodne z zapisami „Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Góra na rok 2015”.

JAK GŁOSOWAĆ ?

Głosować można tylko na jedno z zadań umieszczonych na liście projektów. Lista oraz opisy projektów będą opublikowane na stronie internetowej: www.gora.com.pl w zakładce Budżet Obywatelski.

KIEDY I  GDZIE GŁOSOWANIE ?

Głosowanie odbędzie się w dniach 1-31 marca br. poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze. Dopuszcza się oddanie głosu przesłanego pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra z dopiskiem „BUDŻET OBYWATELSKI” (liczy się data wpływu do urzędu). Możliwe jest też głosowanie za pośrednictwem ankiety internetowej zamieszczonej na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Górze w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Głosować mogą osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie Gminy, które posiadają prawo wyborcze.

KIEDY WYNIKI GŁOSOWANIA?

Wyniki głosowania poznamy 15 kwietnia br. Będą one ogłoszone na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Górze oraz w  lokalnych mediach.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
REGULAMIN BUDŻETU OBYWAELSKIEGO 2015 GMINY GÓRA
WNIOSEK DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (DO WYPEŁNIENIA NA KOMPUTERZE)
WNIOSEK DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (DO WYPEŁNIENIA RĘCZNEGO)
HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GÓRY W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY GÓRA NA ROK 2015
Zestawienie wniosków do budżetu obywatelskiego 2015
KARTA DO GŁOSOWANIA (do wypełnienia ręcznego)
KARTA DO GŁOSOWANIA (do wypełnienia na komputerze)
LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH
REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
Regulamin Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
Wniosek
Lista
Zarządzenie
Karta do głosowania.pdf
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
kalendarium miesięczne
  
Online: 13 odwiedzin: 8856912
© 2005 - 2019 Góra. All rights reserved.