Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
piątek 10 kwietnia 2020  imieniny: Małgorzata, Michał, Makary
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty
KORONA WIRUS


  Wpisz swój adres email.
dopisz


WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Informacja na temat wniosków o dofinansowanie zadań współfinansowanych z budżetu państwa

 

 

I. Ministerstwo Sportu i Turystyki

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 – wartość dofinansowania 200.000,00 zł.
 • Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 2 w Górze w ramach programu Orlik 2012 – wartość dofinansowania 666.000,00 zł (źródło finansowania: Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
 • Wymiana części okien drewnianych na PCV w Szkole Podstawowej nr 3 – wartość dofinansowania 22.140,00 zł.
 • Budowa kompleksu boisk przy ZSPPiG w Czerninie  w ramach programu Orlik 2012 – wartość dofinansowania 655.900,00 zł (źródło finansowania: Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
 • Moje boisko Orlik 2012 – przy OKF w Górze – wartość dofinansowania 710.000,00 zł 
  (źródło finansowania: Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
 • Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra – wartość dofinansowania 818 800,00 zł
 • Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze – wartość dofinansowania 200 000,00zł
 • Budowa krytej przyszkolnej pływalni do nauki pływania przy Gimnazjum nr 1 w Górze DOLNOŚLĄSKI DELFINEK – wartość dofinansowania - 1 300 000zł
 • Budowa krytej przyszkolnej pływalni do nauki pływania przy Gimnazjum nr 1 w Górze DOLNOŚLĄSKI DELFINEK – wartość dofinansowania - 1 250 000zł (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

II.  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 • Śpiewająca Polska – wartość dofinansowania 1.934,40 zł.
 • Adaptacja pomieszczeń byłej łaźni na potrzeby Domu Kultury w Górze – wartość dofinansowania 76.647,25 zł.

 

III. Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 • Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – w ramach Programu Rządowego Radosna Szkoła – wartość dofinansowania 41.019,99 zł.
 • Remont sali rekreacyjno-sportowej w ZSPiP w Glince – wartość dofinansowania 37.500,00 zł
 • Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw – Glinka – wartość dofinansowania 6.000,00 zł.
 • Dotacja na utworzenia szkolnego placu zabaw w Czerninie –  wartość dofinansowania 44.994,00 zł.

 

IV. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

 • Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Witosa w m. Góra – wartość dofinansowania 1.331.525,00 zł. Całkowita wartość projektu – 2.663.050,78 zł.
 • Remont nawierzchni drogi w m. Ślubów – wartość dofinansowania 250.220,94 zł.
 • Budowa drogi ul. Platanowa w Górze – wartość dofinansowania 421.866 zł. Całkowita wartość projektu – 1.406.220,02 zł.
 • Budowa drogi ul. Sosnowa – wartość dofinansowania 517.090,00 zł. Całkowita wartość projektu – 1.067.428,64 zł
 • Budowa drogi ul. Dąbrówki – etap II – wartość dofinansowania 710.390,00 zł. Całkowita wartość projektu – 1.425.701,46 zł.
 • Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławska – Cicha etap II – wartość dofinansowania – 925 838,56zł

 

V.  Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

 

 • Uzbrojenie terenu osiedle Lipowa etap II - Budowa drogi ul. Rumiankowa, część ul. Wrzosowej oraz ul. Lipowej w m. Góra – wartość dofinansowania - 1 571 000 zł 
 • Budowa drogi ul. Rumiankowa,część ul.Wrzosowej oraz ul Lipowej w m. Góra w ramach zadania "Uzbrojenie terenu - osiedle Lipowa"– wartość dofinansowania –929866,00 zł

 

VI. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Odnowa Dolnośląskiej Wsi

 

 • Adaptacja świetlicy w m. Bronów II etap – wartość dofinansowania 25.000,00 zł.
 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji pieszej w obrębie  Zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Remont chodników – ulica Szkolna i Leśna – wartość dofinansowania 24.476,00 zł.
 • Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kulturalno – Sportowego w Witoszycach – wartość dofinansowania 26.189,00 zł. Całkowita wartość projektu – 63.931,90 zł
 • Budowa chodnika w m. Szedziec – wartość dofinansowania 30.000,00. Całkowita wartość projekt –72.005,20 zł.
 • Remont świetlicy w Czerninie – wartość dofinansowania 14.732,00 zł. Całkowita wartość projektu – 29.464,65 zł.
 • Remont elewacji Ratusza w Czerninie – wartość dofinansowania 22 500,00 zł. Całkowita wartość projektu 53.599,54 zł
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie – wartość dofinansowania – 25 000zł
 • Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wierzowicach Wielkich- etap III- wartość dofinansowania 21110,00
 • Przebudowa świetlicy w m.  Grabowno – wartość dofinansowania 25.000,00 zł. Całkowita wartość projektu 144.900,94 zł

 

VII.  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra oraz wsi Kłoda Górowska – etap I wykonanie dokumentacji technicznej – wartość dofinansowania 58.797,90 zł. Całkowita wartość projektu – 78.397,20 zł.
 • Urbanistyczna analiza funkcjonalno-przestrzenna z rozwiązaniami wariantowymi dla układu komunikacyjnego Miasta i Gminy Góra – 45.000,00 zł. Całkowita wartość projektu –23.180,00 zł.
 • Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie: zagospodarowania terenów zbiorników poprzemysłowych na tereny aktywności gospodarczej, zagospodarowanie złóż kruszywa naturalnego, utworzenie ścieżek rowerowych – etap I – wartość dofinansowania 36.051,00 zł. Całkowita wartość projektu – 48.068,00 zł.  
 • Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Witosa w miejscowości Góra – etap I wykonanie dokumentacji technicznej – wartość dofinansowania 154.635,00 zł. Całkowita wartość projektu – 206.180,00 zł.
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze – wartość dofinansowania 150.000,00 zł. Całkowita wartość projektu – 910.609,71 zł.
 • Budowa drogi ul. Klonowa w Górze – wartość dofinansowania 150.000,00 zł. Całkowita wartość projektu – 296.077,01 zł.
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej trawy przy ZSPiP w Witoszycach – wartość dofinansowania 140.000,00 zł. Całkowita wartość projektu 609.668,12 zł.

 

VIII.  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Programy inne

  

 • Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim – Zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP Stara Góra – wartość dofinansowania 80.000,00 zł.
 • Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim – wartość dofinansowania 8.536,60 zł.
 • Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – wartość dofinansowania 49.716,06 zł.
 • Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w gm. Góra – wartość dofinansowania 40.000,00 zł.
 • Chróścina I drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania 1.414.510,73 zł.
 • Witoszyce I drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania 388.818,99 zł.
 • Chróścina II drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania 765.532,94 zł.
 • Witoszyce II drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania 1.300.892,17 zł.
 • Budowa drogi w m. Włodków Dolny – wartość dofinansowania 72.000.00 zł.
 • Budowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w Osetnie – wartość dofinansowania 50.544,00 zł.
 • Przebudowa drogi  – Włodków Górny – Stara Góra – wartość dofinansowania 143.080,00 zł.
 • Chróścina III drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania 214.5316,8 zł.
 • Witoszyce III drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania 1.049.517,18 zł.
 • Budowa drogi Armii Polskiej –wartość dofinansowania - 123 900,00 zł.
 • Chróścina IV drogi poscaleniowe – wartość dofinansowania - 470 000,00 zł. 
 • Rewitalizacja Wieży Głogowskiej - II etap– wartość dofinansowania –66 600,00 zł
 • Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Grabowno – wartość dofinansowania 160 230,00 zł.

 

IX. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  

 • Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie – wartość dofinansowania 45.472,01 zł.
 • Przebudowa basenu odkrytego w m. Góra – wartość dofinansowania 330.000,00 zł.

 

X. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Starogórska - Leśna – wartość dofinansowania 90.000,00 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra i Kłoda Górowska – Etap I w m. Góra – wartość dofinansowania 175.750,00 zł.
 • Zakup pojemników do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych opakowaniowych- wartość dofinansowania 17.200,00 zł.
 • Rekultywacja wysypiska śmieci w m. Glinka – wartość dofinansowania 52.800,00 zł.
 • Budowa oczyszczalni ścieków w m. Czernina Dolna – wartość dofinansowania – 532.000zł
 • Instalacja urządzeń oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.”Przebudowa  drogi ul. Armi Polskiej w Górze” – wartość dofinansowania – 22.000zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania pn: „Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa etap I - wartość dofinansowania – 46 200zł
 • Zakup i montaż 6 szt. lamp solarnych – wartość dofinansowania – 6 900zł

XI. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

 

 • Budowa chodnika w m.Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324 – wartość dofinansowania 562.992,37 zł.
 • Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra – Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324– wartość dofinansowania 557.380,20 zł.
 • Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 324 – Al. Jagiellonów w Górze – wartość dofinansowania – 133.544,01zł
 • Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej (ul. Paderewskiego) z drogą woj. 324 oraz przebudowa zjazdu z ogródków działkowych na drogę woj. 324 w m. Góra – wartość dofinansowania – 106 040,46zł
 • Przebudowa chodnika i części ulicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 – ul. Starogórska w Górze – wartość dofinansowania - 202 434,33 zł.
 • Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 ul. Poznańska w Górze – wartość dofinansowania – 168.816,45zł
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Góra ul. Starogórska i ul. Poznańska – odcinkami w zakresie jezdni i chodników – wartość dofinansowania – 600.278,35zł
 • Przebudowa chodnika ul. Herbsta i Poznańska – wartość dofinansowania –84.085zł
 • Remont chodnika wzdłuż drogi nr 324 w m. Jastrzębia – wartość dofinansowania – 212.085zł
 • Wymiana nawierzchni na odcinku drogi wojewódzkiej wojewódzkiej nr 324 ul. Wrocławska do m. Kłoda Górowska – 495.000zł

 

 

XIIUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

 

 • Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze – 340 000,00

 

XIII. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • Adaptacja budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze na "Klub Dziecięcy" – Program MALUCH 2015, wartość dofinansowania - 320 000 zł
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze przy ul. Piastów w celu utworzenia żłobka i klubu dziecięcego – MALUCH plus 2017 – wartość dofinansowania – 1 149 344,40zł

 

Informacja na temat wniosków o dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

I.  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

  

 • Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap I – wartość dofinansowania 1.416.664,16 zł. Całkowita wartość projektu – 2.468.414,03 zł.
 • Zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych w Górze. Rewitalizacja etap II – wartość dofinansowania 734.489,95 zł. Całkowita wartość projektu – 1.923.115,73 zł
 • Modernizacja Przedszkola nr  1 w Górze ul. Żeromskiego – wartość dofinansowania 2.084.239,79 zł. Całkowita wartość projektu – 3.691.107,23 zł.
 • Budowa nowej siedziby ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w m. Góra – wartość dofinansowania 1.469.460,70 zł. Całkowita wartość projektu – 3.159.810,08 zł.
 • Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20 – wartość dofinansowania 1.018.341,90 zł. Całkowita wartość projektu – 1.525.748,69 zł.

 

II.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  

 • Budowa Centrum Kulturalno – Sportowego w Witoszycach – wartość dofinansowania 500.000,00 zł. Całkowita wartość projektu – 1.700.740,58 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włodków Dolny i Kruszyniec- wartość dofinansowania 1.297.153,00 zł. Całkowita wartość projektu – 2.184.943,90 zł.
 • Modernizacja świetlicy w Ryczeń – wartość dofinansowania 280.200,00 zł. Całkowita wartość projektu – 471.496,37 zł.
 • Modernizacja świetlicy w Ligocie – wartość dofinansowania 21.483,63 zł. Całkowita wartość projektu – 38.488,20 zł.
 • Modernizacja świetlicy w Rogowie Górowskim – wartość dofinansowania 19.816,00 zł. Całkowita wartość projektu –  37.689,64zł
 • Modernizacja świetlicy Osetnie – wartość dofinansowania 64.642,00 zł. Całkowita wartość projektu – 104.997,04 zł.
 • Modernizacja świetlicy w Rogowie Górowskim – etap II – wartość dofinansowania 25000,00 zł. Całkowita wartość projektu – 66.074,45 zł.
 • Modernizacja świetlicy w Borszynie Wielkim – wartość dofinansowania 23.342,71 zł. Całkowita wartość projektu – 44.075,70 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra oraz wsi Kłoda Górowska – II etap – wartość dofinansowania 1.270.819,00 zł. Całkowita wartość projektu – 2.572.786,22 zł.
 • Modernizacja targowiska w m. Góra – etap I –wartość dofinansowania 305.408,00 zł. Całkowita wartość projektu – 763.805,50 zł.
 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Goli Górowska – wartość dofinansowania 141.576,00 zł. Całkowita wartość projektu – 220.320,55 zł
 • Wykonanie elewacji na budynku komunalnym w m. Czernina ul. Narutowicza 1 – wartość dofinansowania 9.261,00 zł. Całkowita wartość projektu – 16.289,29 zł.
 • Budowa świetlicy w m. Sławęcice – wartość dofinansowania 416.067,00. Całkowita wartość projektu – 674.276,19 zł.
 • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rogowie Górowskim – wartość dofinansowania 24.900,00 zł.
 • Wydanie folderów podsumowujących Bieg Niepodległości w latach 1994-2014 – wartość dofinansowania 14.400,00 zł.
 • Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu – wartość dofinansowania 73.842,00 zł. Całkowita wartość projektu – 113.533,02 zł.
 • Oznaczenie tras turystyczno – rekreacyjnych na obszarze leśnym Góra - Ryczeń – wartość dofinansowania 8.018,68 zł. Wartość projektu – 12.328,72 zł.
 • Przebudowa boiska w m. Czernina – wartość dofinansowania 57 887,00. Całkowita wartość projektu 102 600,00 zł.
 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej wraz z zagospodarowaniem terenu –wartość dofinansowania     108.943,00 zł. Całkowita wartość projektu 297 543,19
 • Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumienna – wartość dofinansowania 26.688,00 zł. Całkowita wartość projektu 33 325,35 zł.
 • Oznakowanie obiektów zabytkowych w m. Góra – wartość dofinansowania 7 337,99 zł. Całkowita wartość projektu.
 • Wydanie folderu podsumowującego Bieg Niepodległości. – wartość dofinansowania 6 036,00. Całkowita wartość projektu 7 992,25

 

II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borszyn Wielki i Borszyn Mały – wartość dofinansowania – 1 618 739 zł
 • Budowa drogi w m. Stara Góra- wartość dofinansowania 307 617,00 zł
 •  Budowa drogi Osetno Małe- wartość dofinansowania 3456 77,00 zł
 • Budowa sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze- wartość dofinansowania 214 211,00 zł 
 • Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w m. Ślubów wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych - 324 860,00 zł

 • Rewitalizacja wieży byłego kościoła ewangelickiego w Czerninie – 467 504,00 zł

 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Sosnowej-Łąkowej w m. Góra – 12 540,00 zł

 

III. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

 • Aranżacja sali widowiskowej Domu Kultury w Górze – wartość dofinansowania 2.203.773,65 zł. Wartość projektu – 2.965.540,41 zł.

 

IV. Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”

 

 • Przebudowa byłego Domu Kultury w Czerninie na filię biblioteki miejskiej w Górze – wartość dofinansowania -  2 000 000,00 zł

 

 

V. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 • Przebudowa budynku byłego Internatu w Górze w celu utworzenia dziennego pobytu osób starszych- wartość dofinansowania – 603 726,85zł
 • Przebudowa budynku byłego internatu w m. Góra w celu udostępnienia mieszkań chronionych- wartość dofinansowania – 973 166,75 zł
 • Termomodernizacja budynku ZespołuSzkoła Podstawowa, Gimnazjum iPrzedszkole w Czerninie- wartość dofinansowania – 470 233,10 
 • Rewitalizacja budynku Wieży Głogowskiej- wartość dofinansowania 221 254,64 zł
 • Przebudowa nawierzchni drogi Pl. Bolesława Chrobrego w m. Góra - 897 375,72 zł

 • Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra – 931 600,49 zł

 

 

Inne:

 • Wykonanie parkingu przy ul. Poznańskiej – porozumienie 15.000,00 zł.
 • Budowa Skate Parku w Górze – Fundacja KGHM darowizna 20.000,00 zł.
 • Rekultywacja wysypiska  w obrębie Czerniny Górnej – Uzyskano umorzenie pożyczki z BOŚ na budowę kanalizacji sanitarnej Stara Góra - Włodków Górny w kwocie 203.000,00 zł.

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
kalendarium miesięczne

  
Online: 29 odwiedzin: 11317271
© 2005 - 2020 Góra. All rights reserved.