Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
sobota 20 lipca 2019  imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
OCHRONA ŚRODOWISKA
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty

  Wpisz swój adres email.
dopisz


OCHRONA ŚRODOWISKA

OGŁOSZENIE!!!

URZĄD MIASTA I GMINY W GÓRZE INFORMUJE,
ŻE ZOSTAŁOGŁOSZONY KONKURS

„NASZA GMINA PIĘKNA I ZADBANA”

DEKLARACJEZGŁOSZENIOWE ORAZ
REGULAMIN KONKURSU SĄ DOPOBRANIA
W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA (POK.111),
W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU MIASTA
IGMINY W GÓRZE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ
www.gora.com.pl
W ZAKŁADCE OCHRONAŚRODOWISKA

Zgodnie z Regulaminem wypełnione deklaracje wraz z materiałem dokumentującym (opis i zdjęcia) należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2019r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Górze (pok. 111).

Regulamin Konkursu Nasza gmina 2019
Deklaracja do konkursu

Urząd Miasta i Gminy w Górze, Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości ubiegania się o dotację celową na inwestycje  polegające na usuwaniu azbestu z terenu gminy Góra, obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze  do dnia 31 maja 2019 r.

 

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości.

Dotacji udziela się w wysokości:

1)      1,00 zł brutto za każdy usunięty 0,001 Mg (1 kg) wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości, w przypadku wykonania łącznie czynności demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,

2)      0,75 zł brutto za każdy usunięty 0,001 Mg (1 kg) wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości, w przypadku wykonania łącznie czynności zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dotacji udziela się na wniosek właściciela. Dotacja stanowi dofinansowanie kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na usunięcie azbestu, obejmujących koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

REGULAMIN I WNIOSEK AZBEST

 

Informujemy, że z dniem 6 maja 2019 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra.

Wnioski będzie można składać w terminie od 6 maja 2019 roku do 31 maja  2019 roku w punkcie informacyjnym  Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Mickiewicza 1.

Złożenie wniosku nie jest gwarantem uzyskania dofinansowania

 

Dotacją objęta jest wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak:

1.  kotły gazowe;

  1. kotły na lekki olej opałowy;
  2. piece zasilane prądem elektrycznym;
  3. kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).
  4. włączenie do sieci cieplnych;
  5. OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

 

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

1.      dla domu jednorodzinnego                                         – 7000 zł

2.      dla mieszkania w bloku wielorodzinnym                  – 3500 zł

3.      w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowalnych dla takiej instalacji określony będzie jako iloczyn liczby obsługiwanych mieszkań i kwoty                     – 2000 zł

 

O udzielenie dotacji może ubiegać się:

1.      osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,   zgłoszonym do dofinansowania w ramach realizacji zadań służących ochronie powietrza, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,

3.      wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni,

4.      najemcy lokalu komunalnego.

 

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE .

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła, zasilanych paliwem stałym lub biomasą.

Od zasady likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku:

-        gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinia kominiarską;

-        zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia.

Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo  oraz budynków w budowie.

Uchwała NR XLII33517 Rady Miejskiej Góry
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
Wniosek o udzielenie dotacji

 

Informujemy, że osoby zainteresowane  Programem Czyste Powietrze powinni udawać się do  Punkt Obsługi Klienta, który znajduję się przy ul. Sztabowej 32 we Wrocławiu.

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są w  siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zlokalizowanego przy 
ul. Jastrzębiej 24.

Poniżej podajemy link do Punktu Obsługi Klienta:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/punkty-obslugi-klienta

Zasady udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra

Informacja - azbest

Kontrole w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Góra podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych jest firma Technika Komunalna „Tekom” Sp z o. o. w Górze, która została wyłoniona w trybie przeprowadzonego przetargu.  Zgodnie z art. 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm) w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne , tj.  Technika Komunalna „Tekom” Sp z o. o. przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

Zawiadomienie o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów, w przypadku zadeklarowania ich selektywnego odbierania,  obliguje organ do wydania decyzji wymiarowej.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

KALENDARZ POLOWAŃ:

Kalendarz polowań - Koło Łowieckie DZIK
Kalendarz polowań Koło Łowieckie Szarak
kalendarz polowań Koło Łowieckie KACZOR
Polowania Koło Łowieckie BÓR_2
Obwieszczenie - polowania Koło Łowieckie ROGACZ_2
Koło Łowieckie Dzik zmiana terminu polowań
(wprowadzono: 2018-11-22 15:59:34)
zmiana terminu_Koło Łowieckie DZIK
(wprowadzono: 2018-12-05 13:25:35)
Zmiana harmonogramu polowań Koło Łowieckie BÓR
(wprowadzono: 2018-12-10 14:11:28)
dodatkowe zbiorówki ministerstwa_Koło Łowieckie LAS
(wprowadzono: 2019-01-08 11:27:42)
polowanie wielkoobszarowe Koło Łowieckie DZIK
(wprowadzono: 2019-01-08 11:27:27)
dodatkowe polowanie Koło Łowieckie Bażant
(wprowadzono: 2019-01-10 09:20:08)
dodatkowe polowanie_Koło Łowieckie SZARAK
(wprowadzono: 2019-01-10 09:19:52)

    
Polowania Koło Łowieckie DZIK_2
    

Kalendarz polowań Koło Łowieckie Bażant

    
Kalendarz polowań Koło Łowieckie BÓR
  

kalendarz polowań Koło Łowieckie ROGACZ

    

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
UŻYTKI EKOLOGICZNE
OBSZAR CHRONONEGO KRAJOBRAZU
POMNIKI PRZYRODY
Zasady udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra
Oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko
Deklaracje zgłoszenia
Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła
Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Uchwała antysmogowa 2018
Plakat Uchwała antysmogowa 2018
Kalendarz polowań - Koło Łowieckie DZIK
Kalendarz polowań Koło Łowieckie Szarak
Polowania Koło Łowieckie DZIK_2
Kalendarz polowań Koło Łowieckie Bażant
Kalendarz polowań Koło Łowieckie BÓR
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
kalendarium miesięczne

  
Online: 17 odwiedzin: 9834910
© 2005 - 2019 Góra. All rights reserved.