Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
poniedziałek 9 grudnia 2019  imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
XI sesja Rady Miejskiej Góry
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty

  Wpisz swój adres email.
dopisz


XI sesja Rady Miejskiej Góry

W dniu 14 sierpnia br. odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej Góry, w której uczestniczyła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą Piotrem Głowackim, Starosta Górowski Kazimierz Bogucki,  10 radnych, naczelnicy wydziałów UMiG, sołtysi z sołectw  Gminy Góra. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper.

Po otwarciu sesji i  tradycyjnym wysłuchaniu hejnału Góry, radni przyjęli protokół z X sesji RM, która odbyła się 2 lipca br. Przed sprawozdaniem z działalności Burmistrza Góry w okresie międzysesyjnym Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wspólnie z Zastępcą Piotrem Głowackim, Przewodniczącym RM Arkadiuszem Szuperem i Kierownik OPS Edytą Lisiecką podziękowała Panu Jackowi Bezwerchnemu i Pani Sylwii Korpackiej za wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze i przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 30 000,00 zł. Przekazany sprzęt składał się z: 9 wózków inwalidzkich, 20 kuli łokciowych, 5 materacy przeciwodleżynowych, 3 krzeseł sedesowych, 3 wózków toaletowych, 9 balkoników czterokołowych i 6 balkoników (podpórek). Następnie zgromadzeni wysłuchali sprawozdania Burmistrz Góry z okresu międzysesyjnego.

W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały w sprawie:
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sadowych – zgodnie z ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska Góry obowiązana jest do końca października dokonać wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i do Sądu Rejonowego w Głogowie. Rada dokonuje wyboru na podstawie otrzymanych zgłoszeń przez uprawnione podmioty. Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy zobowiązana jest powołać zespół, który przedstawi Radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie;
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – dodatek energetyczny to świadczenie, które przysługuje tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej, czyli osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem, że mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym. Uzyskanie świadczenia wymaga złożenia wniosku;
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Góra na zadania związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół w latach 2019-2020;
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra – podjęcie uchwały w tej sprawie wynika  z art. 30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela, który mówi o tym, że organ prowadzący szkolę będący jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywana strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Zmiany, zgodnie z ustawa, będą obowiązywać od 1 września br.;
uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2019 – w wyniku restrukturyzacji zadłużenia Gminy Góra oraz potrzebą spełnienia zapisów art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych czyli zachowania odpowiedniej wielkości indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla miny Góra, przyspiesza się spłatę zobowiązania z tytułu częściowego wykupu wyemitowanych obligacji przypadające na rok 2022 ( w kwocie 500 000 zł) oraz na rok 2023  (w kwicie 500 000 zł) realizując je w roku 2019 (zwiększenie o 1 000 000 zł ). Gmina Góra posiada pełną płynność finansową i nie żadnego zagrożenia jej utraty, czego dowodem jest możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań niż wynika to z podpisanych umów;
uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Góra – Wieloletnia Prognoza Finansowa jest narzędziem finansowym dostarczającym informacji i władzom gminy i wszystkim zainteresowanym mieszkańcom na temat kondycji finansowej samorządu na kilka lat do przodu, zamierzeń inwestycyjnych i bieżącej działalności. Jej podstawową funkcją jest monitoring zagrożeń stabilności finansowej.

Po wysłuchaniu opinii właściwych komisji, radni w/w uchwały przyjęli. A następnie Przewodniczący ogłosił wolne głosy i wnioski, po których obrady zakończono.

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
kalendarium miesięczne

  
Online: 21 odwiedzin: 10560909
© 2005 - 2019 Góra. All rights reserved.