Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
poniedziałek 18 grudnia 2017  imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
Wiadomości gminne | Kultura, oświata i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
Dla organizacji pozarządowych
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Dla organizacji pozarządowych

BURMISTRZ GÓRY

działając na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/333/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w 2018

Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Góry z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Góra w zakresie wspierania i upowszechnian
(wprowadzono: 2017-12-06 12:38:10)
Załącznik Nr 1 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2018 r 
(wprowadzono: 2017-12-06 12:38:48)
wzór oferty na 2018
(wprowadzono: 2017-12-06 12:39:11)
Zaktualizowane załączniki do podpisania umowy
(wprowadzono: 2017-12-06 12:39:27)
wzór sprawozdania 2018
(wprowadzono: 2017-12-06 12:39:50)

 

Konsultacje programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Ogłoszenie o konsultacji programu współpracy z NGO na rok 2018
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - PROJEKT

 

Konkursy dla NGO:

Konkursy dla NGO - sierpień 2017

 

Masz Głos-zaproszenie_ngo

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP)

Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego

 

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

 

25 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany są niewielkie, ale znaczące dla organizacji posiadających status OPP.

 

1. Możliwość dopisania do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%.

Uchwalona 10 lutego 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy dodatkowy mechanizm, dzięki któremu organizacje pożytku publicznego, które  nie umieściły na czas swoich sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań OPP, mogą liczyć na interwencję ministra i dopisanie do listy organizacji uprawnionych do zbierania 1%, mimo niedopełnienia obowiązku na czas. Co to oznacza? Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego uwzględni w wykazie organizację, która "wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego
i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych".

 

2. Usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy Ministrem a sądami rejestrowymi.

Istotną zmianą jest usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi. Sądy rejestrowe zostały zobowiązane do przekazania informacji na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku publicznego. Data doręczenia postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczna do prawidłowego określenia kwoty niewydatkowanych środków pochodzących z 1% należnego podatku. Organizacja zobowiązana jest poinformować ministra o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania postanowienia w sprawie utraty statusu OPP środków finansowych pochodzących z 1% podatku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

 

3. Pozostałe zmiany z nowelizacji są z reguły porządkujące i uzupełniające:

  • Doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego po raz ostatni za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.
  • Doprecyzowanie terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Organizacja taka będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane są sprawozdania.
  • Poszerzenie listy przychodów Funduszu Wspierania Pożytku Publicznego. Fundusz ten powstał pod koniec 2015 roku i bazuje głównie na źle wydanych środkach z 1%.

Opracowała: Karolina Furmańska

 

Doradca dla organizacji pozarządowych

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
dokumenty do pobrania
 
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE GÓRA
OBOWIĄZKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (PORADY DLA NGO)
ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (PORADY DLA NGO)
UMOWY CYWILNOPRAWNE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH – CZĘŚĆ 1 UMOWA ZLECENIE (PORADY DLA NGO)
Program współpracy z NGO w roku 2017.pdf
Konkursy dla NGO - sierpień 2017
Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego
Masz Głos-zaproszenie_ngo
   
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
kalendarium miesięczne
  
Online: 8 odwiedzin: 7194651
© 2005 - 2017 Góra. All rights reserved.